Asukkaaksi

  • Kaikkien asunnonhakijoiden tulee ensisijaisesti täyttää asuntohakemus, ollakseen mukana asukasvalinnassa.
  • Asuntotarjouksen voi saada vasta sitten, jos hakutoiveita vastaava asunto vapautuu.
  • Asunnontarpeen syitä tulee avata hakemuksella mahdollisimman totuudenmukaisesti.
  • Asunnot näkyvät Vuokraovessa vapaina, kunnes niistä on solmittu uusi vuokrasopimus. Valitettavasti asunto voi siis näkyä vielä vapaana, vaikka sitä olisi jo tarjottu asunnonhakijalle.
  • Asuntojen yleisiä näyttöjä ei järjestetä, vaan asuntoja tarjotaan yhdelle hakijalle kerrallaan.
  • Hakijan luottotiedot tarkistetaan.
  • Asuntohakemus on voimassa 3 kk sen jättämisestä, ja jos haluat täydentää hakemusta tai jatkaa hakuaikaa, ole yhteydessä asuntotoimistoon.
  • Kohteissamme on myös palveluasuntoja, joiden asukasvalinnasta vastaa palveluntuottaja.

Liitteet

Noudatamme ARA:n asukasvalintaperiaatteita, jonka vuoksi tarvitsemme asukkaaksi valitulta hakijalta tiettyjä liitteitä. Liitteet tulee toimittaa asuntotoimistolle ennen vuokrasopimuksen alkamista, mieluiten sähköpostitse:
asuntotoimisto @ jnp.fi.

1. Todistus tuloista

  • Palkkatodistukset bruttotuloista kaikilta huoneistoon muuttavilta, työssäkäyviltä henkilöiltä.
  • Työttömiltä, opiskelijoilta sekä eläkeläisiltä todistus tämänhetkisistä tuloista, esim. Kelan etuuspäätökset tai eläkepäätös bruttotuloista.

2. Veroilmoitus

Esitäytetty veroilmoitus kaikilta yli 18-vuotiailta. vero.fi.

Varallisuusrajat

Arava- ja korkotukilainoitettuihin asuntoihin pätevät kunnan vahvistamat varallisuusrajat

Varallisuutta ovat esim. hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto sekä osake- tai rahasto-omaisuus. Vuokrasopimuksen liitteeksi tulee toimittaa luotettava arvio omaisuuden myyntiarvosta, ja selvitys lainoista. Lisätietoja saat asuntotoimistolta.

JYVÄSKYLÄ (voimassa 01.09.2020→)

Henkilömäärä123
Varallisuus, euroa (netto) 41 00050 00067 000
Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 € / hlö.
vuokra-asunto Jyväskylä

vuokra-asunto Jyväskylä